Лъки

САЩ, 2017, 88 мин

Призови ме с твоето име

Италия/Франция/Бразилия/САЩ, 2017, 132 мин

Жената на пазача на зоопарка

Чехия/Великобритания/САЩ, 2017, 127 мин

Маймуна

България, 2016, 93 мин

Космосът между нас

САЩ, 2017, 120 мин

SO Спорт

Лъвско сърце

България, 2017, 5 мин

Български лъв

България/САЩ, 2017, 38 мин

Опашката на дракона

България, 2017, 34 мин

Бойка: Фаворитът

България/САЩ, 2016, 86 мин

Битката за върховете

България, 2017, 27 мин

Елементите

Чехия, 2016, 87 мин

Сияние

12 мин

Powanoia

5 мин

Надпревара

Канада/Германия/Франция, 2016, 134 мин

109 часа

България, 2017, 65 мин